Dane do druku przyjmujemy w formie elektronicznej na e-mail i za pośrednictwem FTP

TIF – należy zachować odpowiednie parametry:
1. format 1:1,
2. spady po 3 mm z każdej strony,
3. rozdzielczość 300 dpi,
4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
5. bez warstw – spłaszczone,
6. zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
7. projekt wyśrodkowany na stronie,
8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

PDF – PrePress – zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
1. wszystkie fonty zamienione na krzywe,
2. spady po 3 mm z każdej strony,
3. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
4. rozdzielczość 300 dpi
5. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,
6. projekt wyśrodkowany na stronie,
7. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
8. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
9. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności